3D сордургула Sublimation машина

Жайгашкан жери: Металл Tin кутуча>